Personvernerklæring

Vi i King Oscar AS er forpliktet til å ivareta personvern ovenfor- og opptatt av å vedlikeholde tilliten  besøkende på vårt nettsted.

Følgende Personvernerklæring gir oversikt over informasjon vi innhenter og behandler ihht. GDPR (General Data Protection Regulation – Personvernforordningen) og Personopplysningsloven.

Innhold

1. Hvem vi er og hvordan nå oss
2. Brukers rettigheter
3. Personopplysninger vi innhenter og formål
4. IP adresser og informasjonskapsler
5. Sikkerhet
6. Juridisk informasjon: Vilkår og forbehold

 

1. Hvem vi er og hvordan nå oss

Firmanavn: King Oscar AS
Org. no: 993 791 296
Addresse: Nøstegaten 58, Po.box 400, 5805 Bergen, Norway.
E-post: [email protected]
King Oscar AS heleid selskap under Thai Union Group PLC: www.thaiunion.com

2. Brukers rettigheter

Brukers rettigheter er fundamentet i GDPR. Enhver innbygger i EU/EØS har krav på tilgang til persondata som omfatter en selv, rett til korrigering, begrensning i behandling, og krav på sletting. Følgende er en generell oversikt, og omfatter ikke nødvendig vis utelukkende King Oscar AS.

Dersom du har spørsmål vedrørende personvern som omfatter ditt forhold til oss, vennligst les videre. Du kan også kontakt oss på [email protected], enten med den e-post adressen vi har registrert på deg, eller ved annen form for identifikasjon.

Rett til tilgang på dine personopplysninger

Du kan til enhver tid kontakte oss og etterspørre følgende vedrørende persondata om deg:
– Hvorvidt vi har innhentet og behandler data.
– Hvordan det er innhentet.
– Hvor og hvordan det lagres.
– Hvordan det behandles.
– I hvilken hensikt vi samler og behandler data.

Du har krav på innsikt, endring eller sletting av persondata vi har om deg. For å be om tilgang kan du kontakte oss på e-post [email protected]. Vi er forpliktet til å skaffe til veie etterspurt informasjon, kostnadsfritt og innen 30 dager, med mindre forespørselen kan ansees som ubegrunnet, overflødig eller gjentagende – i hvilket fall vi forbeholder oss retten til å belaste et forholdsmessig administrasjonsgebyr eller avslå forespørselen.

Samtykke

Ved bruk av vårt nettsted, eller når du selv aktivt sender melding gjennom vårt meldings-skjema, vi vil be om ditt samtykke til å innhente, lagre og evt. behandle informasjon om deg.

Rett til korrigering

Dersom den informasjonen vi har om deg er feil eller mangelfull, har du til enhver tid rett til å be oss korrigere eller komplettere denne.

Rett til sletting

Dersom du mener det ikke er hensiktsmessig eller juridisk grunnlag for at vi sitter på personopplysninger om deg, har du krav på at disse slettes. Dersom vi mottar og etterkommer forespørsel om sletting, vil vi enten sende bekreftelse på sletting, eller begrunnelse på hvorfor vi ikke kan etterkomme forespørselen.

Vær oppmerksom på at forespørsel om sletting, i motsetning til f.eks. reservasjon mot å motta e-post, er altomfattende og irreversibelt. Dersom du selv frivillig gjenoppretter kontakt og oppgir personopplysninger, vil du registreres på nytt.

Rett til innvending om behandling av personopplysninger

Du har krav på å be om at King Oscar AS ikke behandler (prosesserer) personopplysninger om deg. Ved forespørsel, vi vil kontakte deg og bekrefte hvorvidt vi kan etterkomme forespørselen, eller ikke dersom legitim grunn til å fortsette foreligger. Dersom vi ikke lenger behandler personopplysninger, vil vi fortsatt kunne lagre opplysningene med mindre du spesifikt også etterspør sletting.

Direkte markedsføring

Pr. i dag innhenter vi ikke aktivt personopplysninger med hensikt om å benytte dette til direkte markedsføring. Dersom dette skulle endre seg i fremtiden, vil vi i såfall spesifikt be om samtykke.

Innvending mot automatisert beslutninger

Du har krav på å be om at personopplysninger om deg-, eller som i vesentlig grad omfatter deg foretas manuelt av naturlig person, og ikke automatisert/maskinelt.
I den grad personoplysninger behandles automatisk har du krav på å uttrykke ditt standpunkt og bestride eventuelle avgjørelser.

Varsling ved brudd på sikkerhet

Dersom det skulle forekomme brudd på sikkerhet, er vi pålagt å underrette gjeldende myndigheter og berørte personer, snarest mulig, innen 72 timer fra bruddet ble kjent.

3. Personopplysninger vi innhenter og formål

Vi innhenter ikke informasjon som kan ansees som personlig gjennom passiv bruk av våre nettsider, med mindre man selv, frivillig velger å sende informasjon gjennom vårt meldingsskjema: Navn, e-post adresse eller annen informasjon som du selv velger å oppgi. Oppgitt informasjon er er i så fall frivillig og etter samtykke.

Informasjon du oppgir blir sendt kryptert via SSL, og er således usynlig for uvedkommende.

Informasjonen blir lagret utelukkende med formål relatert til kundeservice, relatert til avsender og innhold i den aktuelle meldingen. Informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål, som f.eks. markedsføring. Videre vil oppgitt informasjon ikke bli formidlet til tredjepart.

E-post skjema er underlagt de samme retningslinjer for sporing av informasjonskapsler som nettstedet forøvrig (se under).

Henvendelser pr. telefon, relatert til evt. lydopptak og innhenting av personopplysninger kan gjøres ihht. gjeldende regler, og i så fall kun etter samtykke.

4. IP addresser og informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) består av små tekstfiler som lagres på din datamaskin (PC, telefon eller nettbrett) via nettleser når du besøker et nettsted. Vi benytter to typer informasjonskapsler:

Session Cookies – Disse er midlertidige informasjonskapsler som har en varighet kun i den tiden du besøker vårt nettsted, eller strengt tatt etter at du lukker nettleser etter besøk. Disse informasjonskapslene hjelper deg å navigere eller ‘huske’ valg du har foretatt på nettstedet.

Persistent Cookies – Dette er vedvarende informasjonskapsler som blir liggende på din datamaskin etter at du har besøkt vårt nettsted. Disse hjelper oss å identifisere deg som en unik bruker (gjennom å opprette et anonymt og tilfeldig valgt identifikasjonsnummer). Varigheten av en slik informasjonskapsel avhenger av type informasjonskapsel.

Vi benytter informasjonskapsler gjennom for eksempel Google Analytics til å analysere generell brukeradferd, antall besøk, tispunkt, demografi m.m.
Informasjonskapsler er anonyme, inneholder ikke personlig informasjon eller informasjon som kan knyttes til deg som person.

Du kan selv reservere deg mot informasjonskapsler ved å aktivere dette i din nettleser.
Dersom du velger å reservere deg mot informasjonskapsler vil du ikke ha tilgang til enkelte nettsider eller funksjonalitet på vårt nettsted.

Du finner mer informasjon om informasjonskapsler her:
www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

Lenker til andre nettsteder

Denne Personvernerklæringen omfatter utelukkende www.kingoscar.no.
Evt. andre nettsteder det er linket til er underlagt og styrt av de respektive nettsteder og deres retningslinjer for personvern.

5. Sikkerhet

Vi tar forholdsregler for å beskytte din informasjon. Når du sender informasjon gjennom meldings-skjema er dette beskyttet både online og offline.

I de tilfeller vi henter informasjon, er dette kryptert og sendt via SSL. Du kan verifisere at dette er tilfelle ved å se i starten av adressefeltet i nettleser: Her vil du se et ikon formet som en hengelås, og betegnelsen https i starten av nettsted-adressen.

Også informasjon som lagres offline behandles konfidensielt og sikret: Utelukkende personer med behov for tilgang til personopplysninger (eksempelvis kundeservice) har tilgang til informasjon som kan knyttes opp mot identifiserbare enkeltpersoner.
Datamaskiner og servere der personopplysninger lagres er sikret mot innsyn fra utenforstående.

6. Juridisk informasjon

King Oscar AS og/eller dets eier ThaiUnion, kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen for å reflektere endringer i GDPR eller ihht. Personopplysningsloven.

Bruksbetingelser

Nettstedet til King Oscar AS gjøres tilgjengelig “as-is” for personlig, ikke-kommersiell bruk. King Oscar AS, deres tilsluttede organisasjoner/selskaper, og deres agenter forbeholder seg retten til å endre innholdet av nettstedet på hvilken som helst måte, når som helst av hvilken som helst årsak, uten forhåndsvarsel, og skal ikke på noen måte være ansvarlig for:
1) mulige følger av slike endringer,
2) for unøyaktige opplysninger, typografiske feil, utelatelser eller fremtidige påstander i innholdet på vårt nettsted, eller
3) for hvilken som helst skade av hvilken som helst art, som er tillatt ved lov.

Alt innholdet på webstedet til King Oscar AS, inkludert eventuelle bilder eller tekst, er beskyttet med opphavsrettigheter. Intet på dette webstedet skal tolkes som overdragelse av noen lisens eller rettighet under eventuell patent, opphavsrettighet eller eventuelt varemerke tilhørende King Oscar AS eller eventuell tredjepart, uten spesiell tillatelse.
All ikke-godkjent bruk av innholdet på nettstedet kan krenke lover om opphavsrettighet, varemerker og/eller personvern, og er uttrykkelig forbudt.

Når du besøker vårt nettsted, samtykker du til ikke å ta del i eventuelle forseelser eller ulovlige aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, overtredelse av eiendomsrettigheter, injurie, ærekrenkelse, uanstendighet, falske påstander, utgi deg for noen andre, ikke-godkjent reklamering, forkludring eller sikkerhetsbrudd.

Forbehold/Ansvarsfraskrivelser

Nettstedet til King Oscar AS er utviklet for å gi generell informasjon, men er ikke gjennomgått av helsepersonell eller andre vedtekstsmessige instanser, og det har aldri vært dets hensikt å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning eller behandling.

Verken King Oscar AS eller noen av deres tilsluttede organisasjoner/selskaper eller agenter garanterer eller gir representasjoner vedrørende egnetheten av bruken av produktene, innholdet og materialene som er fremstilt på dette nettstedet, til hvilket som helst formål, eller slik informasjon på eventuell tredjeparts nettsted som er henvist til på dette nettstedet.

Nettstedet til King Oscar AS kan inneholde koblinger til andre tredjeparts nettsteder. Slike koblinger er bare gitt av praktiske hensyn for deg, og vi gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier, støtte, eller godkjennelser av eventuelle produkter, tjenester, råd eller informasjon som er tilgjengelig på slike nettsteder.