Personvernerklæring

Vi i King Oscar AS er forpliktet til å ivareta personvern ovenfor- og opptatt av å vedlikeholde tilliten besøkende på vårt nettsted.

Følgende Personvernerklæring gir oversikt over informasjon vi innhenter og behandler ihht. GDPR (General Data Protection Regulation – Personvernforordningen) og Personopplysningsloven.

Innhold

1. Hvem vi er og hvordan nå oss
2. Brukers rettigheter
3. Personopplysninger vi innhenter og formål
4. IP adresser og informasjonskapsler
5. Sikkerhet

 

1. Hvem vi er og hvordan nå oss

Firmanavn: King Oscar AS
Org. no: 993 791 296
Addresse: Nøstegaten 58, Po.box 400, 5805 Bergen, Norway.
E-post: [email protected]
King Oscar AS heleid selskap under Thai Union Group PLC: www.thaiunion.com

2. Brukers rettigheter

Brukers rettigheter er fundamentet i GDPR. Enhver innbygger i EU/EØS har krav på tilgang til persondata som omfatter en selv, rett til korrigering, begrensning i behandling, og krav på sletting. Følgende er en generell oversikt, og omfatter ikke nødvendig vis utelukkende King Oscar AS.

Dersom du har spørsmål vedrørende personvern som omfatter ditt forhold til oss, vennligst les videre. Du kan også kontakt oss på [email protected], enten med den e-post adressen vi har registrert på deg, eller ved annen form for identifikasjon.

Rett til tilgang på dine personopplysninger

Du kan til enhver tid kontakte oss og etterspørre følgende vedrørende persondata om deg:
– Hvorvidt vi har innhentet og behandler data.
– Hvordan det er innhentet.
– Hvor og hvordan det lagres.
– Hvordan det behandles.
– I hvilken hensikt vi samler og behandler data.

Du har krav på innsikt, endring eller sletting av persondata vi har om deg. For å be om tilgang kan du kontakte oss på e-post [email protected]. Vi er forpliktet til å skaffe til veie etterspurt informasjon, kostnadsfritt og innen 30 dager, med mindre forespørselen kan ansees som ubegrunnet, overflødig eller gjentagende – i hvilket fall vi forbeholder oss retten til å belaste et forholdsmessig administrasjonsgebyr eller avslå forespørselen.

Samtykke

Ved bruk av vårt nettsted, eller når du selv aktivt sender melding gjennom vårt meldings-skjema, vi vil be om ditt samtykke til å innhente, lagre og evt. behandle informasjon om deg.

Rett til korrigering

Dersom den informasjonen vi har om deg er feil eller mangelfull, har du til enhver tid rett til å be oss korrigere eller komplettere denne.

Rett til sletting

Dersom du mener det ikke er hensiktsmessig eller juridisk grunnlag for at vi sitter på personopplysninger om deg, har du krav på at disse slettes. Dersom vi mottar og etterkommer forespørsel om sletting, vil vi enten sende bekreftelse på sletting, eller begrunnelse på hvorfor vi ikke kan etterkomme forespørselen.

Vær oppmerksom på at forespørsel om sletting, i motsetning til f.eks. reservasjon mot å motta e-post, er altomfattende og irreversibelt. Dersom du selv frivillig gjenoppretter kontakt og oppgir personopplysninger, vil du registreres på nytt.

Rett til innvending om behandling av personopplysninger

Du har krav på å be om at King Oscar AS ikke behandler (prosesserer) personopplysninger om deg. Ved forespørsel, vi vil kontakte deg og bekrefte hvorvidt vi kan etterkomme forespørselen, eller ikke dersom legitim grunn til å fortsette foreligger. Dersom vi ikke lenger behandler personopplysninger, vil vi fortsatt kunne lagre opplysningene med mindre du spesifikt også etterspør sletting.

Direkte markedsføring

Pr. i dag innhenter vi ikke aktivt personopplysninger med hensikt om å benytte dette til direkte markedsføring. Dersom dette skulle endre seg i fremtiden, vil vi i såfall spesifikt be om samtykke.

Innvending mot automatisert beslutninger

Du har krav på å be om at personopplysninger om deg-, eller som i vesentlig grad omfatter deg foretas manuelt av naturlig person, og ikke automatisert/maskinelt.
I den grad personoplysninger behandles automatisk har du krav på å uttrykke ditt standpunkt og bestride eventuelle avgjørelser.

Varsling ved brudd på sikkerhet

Dersom det skulle forekomme brudd på sikkerhet, er vi pålagt å underrette gjeldende myndigheter og berørte personer, snarest mulig, innen 72 timer fra bruddet ble kjent.

3. Personopplysninger vi innhenter og formål

Vi innhenter ikke informasjon som kan ansees som personlig gjennom passiv bruk av våre nettsider, med mindre man selv, frivillig velger å sende informasjon gjennom vårt meldingsskjema: Navn, e-post adresse eller annen informasjon som du selv velger å oppgi. Oppgitt informasjon er er i så fall frivillig og etter samtykke.

Informasjon du oppgir blir sendt kryptert via SSL, og er således usynlig for uvedkommende.

Informasjonen blir lagret utelukkende med formål relatert til kundeservice, relatert til avsender og innhold i den aktuelle meldingen. Informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål, som f.eks. markedsføring. Videre vil oppgitt informasjon ikke bli formidlet til tredjepart.

E-post skjema er underlagt de samme retningslinjer for sporing av informasjonskapsler som nettstedet forøvrig (se under).

Henvendelser pr. telefon, relatert til evt. lydopptak og innhenting av personopplysninger kan gjøres ihht. gjeldende regler, og i så fall kun etter samtykke.

Personopplysninger i innovasjonsportalen

Denne personvernerklæringen gjelder også når du besøker vår innovasjonsportal og når laster opp din idé i denne.

Dersom du vil laste opp din idé i portalen, vil vi be om at du oppgir navn og e-postadresse. Du velger selv om du vil oppgi ditt fulle navn eller benytte et kallenavn/alias.

Idéen vil, i tillegg til innovasjonsportalen, kunne være synlig i våre sosiale medier.

Navnet du oppgir vil være synlig i innovasjonsportalen og andre digitale medier i tilknytning til din idé, og vil være synlig så lenge idéen er tilgjengelig i portalen. Dersom du ønsker at vi fjerner ditt navn, vil vi gjøre dette når du kontakter oss og ber om at navnet fjernes. Idéen vil da kunne bli liggende i portalen uten angivelse av navn på innsender.

Vi lagrer din e-postadresse så lenge din idé er tilgjengelig i portalen og andre digitale medier. Dette gjør vi for å kunne kontakte deg i forbindelse med din idé, for eksempel ved kåring av månedens idé eller dersom vi ønsker promotere den ytterligere, videreutvikle den, kreditere deg eller lignende, og ønsker din deltagelse i dette. Dersom du ikke ønsker at vi beholder din e-postadresse, vil vi fjerne den fra vårt system når du kontakter oss og ber om dette. Idéen vil da kunne bli liggende i portalen uten at vi lenger kan kontakte deg i forbindelse med den

4. IP addresser og informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) består av små tekstfiler som lagres på din datamaskin (PC, telefon eller nettbrett) via nettleser når du besøker et nettsted. Vi benytter to typer informasjonskapsler:

Session Cookies – Disse er midlertidige informasjonskapsler som har en varighet kun i den tiden du besøker vårt nettsted, eller strengt tatt etter at du lukker nettleser etter besøk. Disse informasjonskapslene hjelper deg å navigere eller ‘huske’ valg du har foretatt på nettstedet.

Persistent Cookies – Dette er vedvarende informasjonskapsler som blir liggende på din datamaskin etter at du har besøkt vårt nettsted. Disse hjelper oss å identifisere deg som en unik bruker (gjennom å opprette et anonymt og tilfeldig valgt identifikasjonsnummer). Varigheten av en slik informasjonskapsel avhenger av type informasjonskapsel.

Vi benytter informasjonskapsler gjennom for eksempel Google Analytics til å analysere generell brukeradferd, antall besøk, tispunkt, demografi m.m.
Informasjonskapsler er anonyme, inneholder ikke personlig informasjon eller informasjon som kan knyttes til deg som person.

Du kan selv reservere deg mot informasjonskapsler ved å aktivere dette i din nettleser.
Dersom du velger å reservere deg mot informasjonskapsler vil du ikke ha tilgang til enkelte nettsider eller funksjonalitet på vårt nettsted.

Du finner mer informasjon om informasjonskapsler her:
www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

Lenker til andre nettsteder

Denne Personvernerklæringen omfatter utelukkende www.kingoscar.no.
Evt. andre nettsteder det er linket til er underlagt og styrt av de respektive nettsteder og deres retningslinjer for personvern.

5. Sikkerhet

Vi tar forholdsregler for å beskytte din informasjon. Når du sender informasjon gjennom meldings-skjema er dette beskyttet både online og offline.

I de tilfeller vi henter informasjon, er dette kryptert og sendt via SSL. Du kan verifisere at dette er tilfelle ved å se i starten av adressefeltet i nettleser: Her vil du se et ikon formet som en hengelås, og betegnelsen https i starten av nettsted-adressen.

Også informasjon som lagres offline behandles konfidensielt og sikret: Utelukkende personer med behov for tilgang til personopplysninger (eksempelvis kundeservice) har tilgang til informasjon som kan knyttes opp mot identifiserbare enkeltpersoner.
Datamaskiner og servere der personopplysninger lagres er sikret mot innsyn fra utenforstående.