Juridisk informasjon

Bruksbetingelser

Nettstedet til King Oscar AS gjøres tilgjengelig “as-is” for personlig, ikke-kommersiell bruk. King Oscar AS, deres tilsluttede organisasjoner/selskaper, og deres agenter forbeholder seg retten til å endre innholdet av nettstedet på hvilken som helst måte, når som helst av hvilken som helst årsak, uten forhåndsvarsel, og skal ikke på noen måte være ansvarlig for:

  1. mulige følger av slike endringer,
  2. for unøyaktige opplysninger, typografiske feil, utelatelser eller fremtidige påstander i innholdet på vårt nettsted, eller
  3. for hvilken som helst skade av hvilken som helst art, som er tillatt ved lov.

Alt innholdet på webstedet til King Oscar AS, inkludert eventuelle bilder eller tekst, er beskyttet med opphavsrettigheter. Intet på dette webstedet skal tolkes som overdragelse av noen lisens eller rettighet under eventuell patent, opphavsrettighet eller eventuelt varemerke tilhørende King Oscar AS eller eventuell tredjepart, uten spesiell tillatelse.

All ikke-godkjent bruk av innholdet på nettstedet kan krenke lover om opphavsrettighet, varemerker og/eller personvern, og er uttrykkelig forbudt.

Når du besøker vårt nettsted, samtykker du til ikke å ta del i eventuelle forseelser eller ulovlige aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, overtredelse av eiendomsrettigheter, injurie, ærekrenkelse, uanstendighet, falske påstander, utgi deg for noen andre, ikke-godkjent reklamering, forkludring eller sikkerhetsbrudd.

Forbehold/Ansvarsfraskrivelser

Nettstedet til King Oscar AS er utviklet for å gi generell informasjon, men er ikke gjennomgått av helsepersonell eller andre vedtekstsmessige instanser, og det har aldri vært dets hensikt å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning eller behandling.

Verken King Oscar AS eller noen av deres tilsluttede organisasjoner/selskaper eller agenter garanterer eller gir representasjoner vedrørende egnetheten av bruken av produktene, innholdet og materialene som er fremstilt på dette nettstedet, til hvilket som helst formål, eller slik informasjon på eventuell tredjeparts nettsted som er henvist til på dette nettstedet.

Nettstedet til King Oscar AS kan inneholde koblinger til andre tredjeparts nettsteder. Slike koblinger er bare gitt av praktiske hensyn for deg, og vi gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier, støtte, eller godkjennelser av eventuelle produkter, tjenester, råd eller informasjon som er tilgjengelig på slike nettsteder.

Innovasjonsportalen

Vår juridiske informasjon vedrørende bruksbetingelser, forbehold og ansvarsfraskrivelser gjelder også når du laster opp din idé i vår innovasjonsportal.

Når du laster opp din idé i vår innovasjonsportal, blir denne synlig umiddelbart. Vi kan fjerne idéen dersom vi mener at den fremstår med uheldig eller ulovlig innhold. En opplastet idé kan være tilgjengelig i portalen og benyttes av oss så lenge vi ønsker. Idéen vil også kunne brukes i våre sosiale medier. Ditt navn og din kontaktopplysning kan imidlertid fjernes etter ditt ønske; se vår personvernerklæring om dette (link til delen om personvern i innovasjonsportalen).

Vi kan benytte en opplastet idé i forbindelse med vår virksomhet, så som utvikling av oppskrifter og nye produkter, i markedsføringssammenheng og annet.

Vi følger de til enhver tid gjeldende regler om eierskap og bruk av immaterielle verdier. Vi har ikke ansvar for eventuelle immaterielle rettigheter på din side, som eksempelvis din mulighet til registrering etter at idéen er gjort kjent ved din opplasting hos oss. Dersom du ved opplastning har gitt din idé et navn som vi ønsker å benytte videre, eksempelvis som varemerke, forbeholder vi oss retten til å kunne gjøre dette.