BPA og miljøgifter i fisk

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige og lite nedbrytbare.  Når slike kjemikalier blir sluppet ut i naturen, kan de via mat og drikkevann hope seg opp i fisk, dyr og mennesker. 

Rester av dioksiner og PCB kan finnes i fisk, meieriprodukter, kjøtt, vilt og morsmelk. Mulige helseskader er først og fremst knyttet til opphopning av disse stoffene i kroppen over tid. Tiltak mot forurensing har de siste 20 årene ført til en betydelig reduksjon av mengden dioksiner og PCB i matvarer, i følge Folkehelseinstituttet.

Spis variert og flere typer fisk for å unngå miljøgifter

Det er det totale inntaket av miljøgifter over tid som har noe å si for helsa, og Mattilsynet har lagt inn gode beskyttelsesmarginer i vurderingene. Det er ikke kritisk om du har spist fisk og sjømat fra forurensede områder noen ganger. Det er inntaket over tid som betyr noe Det beste rådet for å redusere inntaket av miljøgifter er å spise variert og balansert, og du bør spise ulike typer fisk ifølge Mattilsynet.

BPA i hermetisk fisk

BPA (Bisfenol A) er en miljøgift som finnes overalt, og du får det i deg bare du puster. Gamle hermetikkbokser hadde høyt innhold BPA, men slik er det heldigvis ikke lenger. Vi i King Oscar har i mange år jobbet med å unngå bruk av bokser med BPA, og våre hermetikkprodukter inneholder ikke sporbare mengder av (BPA). Alle våre aluminiumsbokser med sardiner, makrell, torskelever, gaffelbiter, kippers og posteier er uten BPA. Vi i King Oscar bruker aldri BPA direkte i produktene våre.

Fisk på boks er trygt å spise

Uavhengig laboratorium har analysert våre produkter og konkluderte med at det ikke er mulig å spore BPA verken i lakken eller i fisken. Mengden BPA som brukes er mer enn tusen ganger lavere enn de offisielt anerkjente sikkerhetsgrensene (som er 3,5 mg per dag for en person som veier 70 kg). Man må altså spise flere kvadratmeter metallemballasje hver dag for å komme i risikogruppen. EFSA har gjennomført flere risikovurderinger av stoffet, og gang på gang konkludert med at BPA er trygt å bruke i matemballasje innenfor de rammene som regelverkene legger opp til. Mattilsynet i Norge følger EFSAs vurderinger av stoffet.

Er det farlig for gravide å spise fisk?

Nei, gravide bør spise fisk for å få i seg alle de næringsstoffene mor og barn trenger. Det er kun noen få fisketyper du bør unngå under graviditeten. Les mer om fisk og gravide her.

Kilder – og mer informasjon om BPA og miljøgifter i fisk:

Miljøstatus
FHI: Helseskadelige stoffer
Matportalen: Kort om miljøgifter
Matportalen: Kvikksølv