Klimaendringene utgjør en alvorlig trussel mot menneskeheten og jordkloden. Verden ligger an til å overgå det kritiske målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5°C over preindustrielle temperaturer innen 2030. Kritiske økosystemer er i fare. For å forhindre katastrofale konsekvenser må vi raskt kutte globale klimagassutslipp.

King oscar bidrar til thai unions forpliktelse til å redusere klimagassutslippene med 42 % innen 2030 og til å nå netto nullutslipp innen 2050.

Disse forpliktelsene dekker Scope 1, 2 og 3 , og Thai Unions mål er verifisert av Science Based Targets Initiative (SBTi).

Gjennom hele vår verdikjede vil King Oscar jobbe for å nå netto nullutslipp fra egne aktiviteter, kjøpte varer og tjenester, drivstoff- og energirelaterte aktiviteter, oppstrøms og nedstrøms transport og distribusjon.

Forskning tyder på at små pelagiske fisk som sild, sardiner og ansjos har et lavere karbonavtrykk enn noen andre animalske proteinkilder.

Klasseledende produksjon

I King Oscar tar vi grep for å redusere energi, vann og svinn i fabrikkene våre. Ved vårt produksjonsanlegg i Gniewino, Polen, har optimaliseringsprosjekter levert betydelige energi- og vannbesparelser, samt redusert matsvinn.

I 2023 installerte vi solcellepaneler i Gniewino som skal levere rundt 10 % av anleggets strømbehov. Vi har også installert LED-belysning, optimalisert luftkompressorinnstillinger og redusert antall pumper i tørkesystemet vårt. Videre har vi redusert gassforbruket med nesten 20 % ved å installere en ny kjele, og bruken av kjemikalier for å forbehandle vannet er redusert med 50 %. Gniewino har også installert et oppgradert behandlingssystem for avløpsvann som betydelig senker nivåene for kjemisk oksygenbehov. Det tørre slammet som ligger igjen etter avløpsrensingen brukes til energiproduksjon av et lokalt gasselskap.

Fra og med 2022 har fabrikken i Gniewino hentet 40 % av sin elektrisitet fra fornybare kilder, og vi tar sikte på å øke denne prosentandelen over tid. Vår fabrikk i Svolvær henter all sin elektrisitet fra det lokale nettet, som domineres av vann- og vindkraft.

Bærekraftig emballasje

King Oscar bruker hovedsakelig stål- og aluminiumbokser som er uendelig resirkulerbare. Metall fungerer svært effektivt som emballasje. Moderne bokser er lette, tilbyr lang holdbarhet, bidrar til å minimere matsvinn, og krever ikke kjøling med tilhørende energiforbruk under lagring. Aluminiums- og stålboksene som brukes av King Oscar er også enkelt resirkulerbare.

Gjennom vår SeaChange® 2030-forpliktelse til 100 % bærekraftig emballasje innen 2025, jobber vi for å redusere emballasjevekten, fjerne overflødig plast og øke andelen resirkulert innhold. Vi evaluerer karbonavtrykket til våre ulike emballasjetyper for å kartlegge de mest optimale løsningene.

 

I 2023 hadde 75 % av King Oscars produkter fullt resirkulerbar emballasje, og ytterligere 24 % hadde emballasje som kan resirkuleres, men resirkuleringssystemene er ikke allment tilgjengelige.

Videre består aluminiumsboksene våre av rundt 40 % resirkulert innhold, og stålboksene består av nesten 60 % resirkulert innhold. I 2022 byttet Gniewino-fabrikken sin tertiære emballasje for 615 000 bokser fra plastkrympefolie til papp, noe som resulterte i en årlig plastreduksjon på 1071 kg.

  1. From our 2021 baseline
  2. For definitions of Greenhouse Gas Scopes 1,2 and 3 see: https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/FAQ.pdf
  3. Nutrients and CO2 emissions, Koehn et al: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac3954/meta
  4. Trivium Packaging’s statement on the recyclability, recycling, and recycled content of metals (Aug 2022)

Produkter