Juridisk informasjon og personvern

Hei og velkommen til nettstedet for King Oscar AS. Når du besøker dette nettstedet, samtykker du til, uten begrensning, betingelsene, ansvarsfraskrivelsene og retningslinjene for personvern, som fremsatt nedenfor. Vi kan endre våre juridiske retningslinjer når som helst, så du bør av og til lese gjennom dem.

Bruksbetingelser

Nettstedet til King Oscar AS gjøres tilgjengelig “as-is” for personlig, ikke-kommersiell bruk. King Oscar AS, deres tilsluttede organisasjoner/selskaper, og deres agenter forbeholder seg retten til å endre innholdet av nettstedet på hvilken som helst måte, når som helst av hvilken som helst årsak, uten forhåndsvarsel, og skal ikke på noen måte være ansvarlig for: 1) mulige følger av slike endringer, 2) for unøyaktige opplysninger, typografiske feil, utelatelser eller fremtidige påstander i innholdet på vårt nettsted, eller 3) for hvilken som helst skade av hvilken som helst art, som er tillatt ved lov.

Alt innholdet på webstedet til King Oscar AS, inkludert eventuelle bilder eller tekst, er beskyttet med opphavsrettigheter. Intet på dette webstedet skal tolkes som overdragelse av noen lisens eller rettighet under eventuell patent, opphavsrettighet eller eventuelt varemerke tilhørende King Oscar AS eller eventuell tredjepart, uten spesiell tillatelse. All ikke-godkjent bruk av innholdet på nettstedet kan krenke lover om opphavsrettighet, varemerker og/eller personvern, og er uttrykkelig forbudt.

Når du besøker vårt nettsted, samtykker du til ikke å ta del i eventuelle forseelser eller ulovlige aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til, overtredelse av eiendomsrettigheter, injurie, ærekrenkelse, uanstendighet, falske påstander, utgi deg for noen andre, ikke-godkjent reklamering, forkludring eller sikkerhetsbrudd.

Ansvarsfraskrivelser

Nettstedet til King Oscar AS er utviklet for å gi generell informasjon, men er ikke gjennomgått av helsepersonell eller andre vedtekstsmessige instanser, og det har aldri vært dets hensikt å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning eller behandling.

Verken King Oscar AS eller noen av deres tilsluttede organisasjoner/selskaper eller agenter garanterer eller gir representasjoner vedrørende egnetheten av bruken av produktene, innholdet og materialene som er fremstilt på dette nettstedet, til hvilket som helst formål, eller slik informasjon på eventuell tredjeparts nettsted som er henvist til på dette nettstedet.

Nettstedet til King Oscar AS kan inneholde koblinger til andre tredjeparts nettsteder. Slike koblinger er bare gitt av praktiske hensyn for deg, og vi gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier, støtte, eller godkjennelser av eventuelle produkter, tjenester, råd eller informasjon som er tilgjengelig på slike nettsteder.

Retningslinjer for personvern

Vi respekterer ditt personvern, og vil at du skal føle deg så trygg som mulig når du besøker vårt nettsted og kommuniserer med oss. Ingen personlige opplysninger du frivillig oppgir til King Oscar AS, inkludert navn, adresse, kontaktinformasjon og e-postadresse, vil med hensikt bli delt med eventuell ikke-godkjent tredjepart uten ditt uttrykte samtykke, med mindre vi blir pålagt å gjøre det i henhold til loven.

Dette nettstedet kan bruke teknologi i form av informasjonskapsler. Disse er utviklet for å forbedre din opplevelse på nettstedet vårt. De informasjonskapslene som brukes, inneholder imidlertid ikke gjenkjennelige personopplysninger og kan ikke profilere ditt system eller innsamle opplysninger fra harddisken din.

Hvis du sender oss en e-post, kan vi beholde e-postadressen din og bruke den for å sende deg opplysninger om King Oscar AS, og/eller varsle om endringer med nettstedet, nye produktutgivelser, spesialtilbud og begivenheter vi tror vil være av interesse for deg. Hvis du på hvilket som helst tidspunkt ikke ønsker å motta e-postmeldinger fra oss, svarer du med UNSUBSCRIBE (Opphev abonnement) i emnelinjen.

Alt materiale eller alle meldinger du sender til dette nettstedet, skal behandles som ikke-konfidensielt og ikke eiendomsbeskyttet, og du samtykker til at King Oscar AS har rett til å redigere, utgi eller på annen måte bruke eventuelle ideer eller materialer du sender til oss, uten begrensning, samtykke, anerkjennelse eller kompensasjon til deg av noe slag. Videre skal du holde King Oscar AS skadesløs i forhold til alt ansvar for eventuelt tap eller eventuell skade du er blitt påført som følge av bruk eller offentliggjøring av slikt materiale, i den utstrekning dette er tillatt ved lov.